Svnastipp är en sida som handlar om dens tora nytta vi kan ha av hunden. Ursprungligen tämjdes vargar för att tjäna som vaktposter, och detta är den främsta arbetsuppgiften för hundar på många håll i världen än idag. Men hundar kan även göra mycket annat: de kan hjälpa synskadade att ta sig fram, de kan hitta saknade efter en olycka och de kan hitta sprängämnen, narkotika och vapen.